Tự động cài đặt trước Lightroom cho sự lười biếng

Tự động cài đặt trước Lightroom cho sự lười biếng

Reading Time: 1 minute

Hướng dẫn sử dụng Auto Lightroom cài sẵn cho lười:

  1. Tải về cài đặt trước đây
  2. Chuyển sang phát triển các tab
  3. Áp dụng cài đặt trước để hình ảnh của bạn
  4. Chọn các hình ảnh bằng cách giữ cmd hoặc ctrl (hoặc chọn tất cả bằng cách nhấn cmd + A hoặc ctrl + A)
  5. Bấm đồng bộ

Đó là đủ lười biếng? Và tôi quá lười biếng để viết bất kỳ xa hơn… : D

Just my 2 cents. Wanna show me yours?