Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale

Reading Time: 1 minute

Fortnite Battle Royale là một trò chơi từ sử thi. Không phải để gây nhầm lẫn với các bộ phim Nhật bản, Battle Royale, mặc dù tên và chủ đề tương tự. Nhiệm vụ là đơn giản, là nạn nhân cuối cùng vào chiến trường. Nhưng trong thực tế nó không phải là đơn giản. Trò chơi với một cái nhìn đầy màu sắc cartoon-ish cũng đưa ra các yếu tố chiến lược và gamer's kỹ năng trong trận chiến. Thoạt nhìn như là một người thứ 3 chụp tại trò chơi đầu tiên. Nhưng với số lượng người chơi rất cao (thậm chí được cho là gây ra các máy chủ xuống), điều này có thể không chỉ là một trò chơi bình thường.

Just my 2 cents. Wanna show me yours?