Tải về 3D Unity - digressingme.cool

Tải về 3D Unity

Reading Time: 1 minute

Tôi đã tìm kiếm phương pháp cài đặt Unity vắt khi tôi tìm thấy trang Unity 3D download để thay thế. Tôi đã sử dụng để cài đặt Xfce bằng cách sử dụng phương pháp này. Là không chính xác những gì tôi đang tìm kiếm, nhưng không phải thất vọng cả. Đoàn kết là nhiều hơn một nền tảng chơi game. Nó cũng là một cộng đồng dân cư với người sáng tạo, chẳng hạn như nghệ sĩ 3D và các lập trình viên. Tôi đã amused khi tôi xem bản đồ đi trong hành động.

Bạn có thể tải Unity 3D trực tiếp từ đây.

Just my 2 cents. Wanna show me yours?